“Wa Idzaa Maridhtu fahuwa yasyfiin“. Dan apa bila aku sakit maka Dilah (Allah) yang menyembuhkan (Qs.Asy-Syu ara:80). -- “Khairun naasi anfa’uhum linnaas.” Sebaik-baik manusia adalah siapa yang paling banyak bermanfaat bagi orang lain. [WEBLOG] [tutup]

Sabtu, 05 Januari 2013

SIM Lotus Approach-0.wmvREAD MORE - SIM Lotus Approach-0.wmv